KOULUTUS

KM, PERHETERAPEUTTI YEP, PERHENEUVOJA/UUSPERHENEUVOJA
ERITYISTASON PSYKOTERAPEUTTI

Ratkes-yksilöterapiakoulutus 2016-2019


Terapiakoulutus pohjautuu biopsykososiaaliseen lähestymistapaan, jolloin koulutukseen sisältyvät perustiedot:

1) mielenterveyden häiriöiden biologisesta taustasta
2) lääkehoidoista
3) psykodynaamisesta yksilöterapiasta
4) kognitiivisesta yksilöterapiasta
5) kognitiivisesta perheterapiasta
6) verkostoterapeuttiseta työskentelystä
7) ratkaisukeskeisestä terapiasta


sekä niiden kaikkien integroimismahdollisuuksista perheterapeuttiseen työskentelyyn.

Viitekehys on systeemiteoreettinen, mikä mahdollistaa entistä nopeamman helpotuksen asiakkaan oireisiin ja siten parantaa hänen elämänsä laatua. Lisäksi voidaan ehkäistä vaikeiden psyykkisten häiriöiden muodostumista pysyviksi.

PÄTEVYYDET:
TEO pätevyys (Valvira)
Kela pätevyys perheterapiassa ja yksilöterapiassa