KELA KORVAA

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa perheterapiassa 16-67- vuotiaille. Kuntoutuksena maksettava enimmäiskorvaus on

- perheterapia/tunti 63,91 €
- perheterapia 1,5 tuntia 95,87 €
vanhempien ohjaus yksilö- tai ryhmäterapiaan liittyen/tunti 57,60 €

-yksilöterapia 57,60

-lausuntopalkkio 22,71 €