KELA KORVAA

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa perheterapiassa 16-67- vuotiaille. Kuntoutuksena maksettava enimmäiskorvaus on 

- perheterapia/tunti 55,50 €
- perheterapia 1,5 tuntia 84,09 €
vanhempien ohjaus yksilö- tai ryhmäterapiaan liittyen/tunti 52,14 €
-lausuntopalkkio 22,71 €